Om mig

 

Jag är född och uppvuxen i Kalmar och gick på Capellagården i Vickleby  tidigt 1970-tal  och studerade keramik för Leon Simonsson.

På Capellagården fick man verkligen grunden och känslan för materialet. Vi hade bara sparkskivor, jobbade i lergodslera och lärde oss allt om engobering m.m. Ugnen hade ingen automatik utan fick luftas och passas och när ett ton lera kom med lastbil, var det langen går till jordkällaren. Vid en studieresa till Skåne och Danmark fick vi träffa Rolf Palm, Åke Holm och bröderna Andersson i Raus. Keramiken blev mitt material.

Ett par år senare pluggade jag konsthistoria i Lund samtidigt som jag gick på Forums målarskola i Malmö tre kvällar/v – och hade Gerhard Nordström som lärare.

På 70- talet var det viktigt att jobba vid industrin, jag fick jobb på Elbogen Keramik i Malmö och glaserade keramikdockor med hål i magen ( hålet var för eterneller).

Gick Konstindustriskolan i Göteborg  på keramiken i fyra år. Tillsammans med tre keramiker startade vi verkstad, Majornas krukmakeri och så småningom tog vi initiativet till Hantverksgruppen Lerverk. Grundtanken var som för alla konsthantverkskooperativ att kunna ställa ut och sälja sina grejor utan dyra mellanhänder.

I början av 80-talet fick jag möjlighet att bli specialstudent på Konstakademin i Trondheim. Jag läste på keramik/skulpturavdelningen och fick en helt ny infallsvinkel på konst och keramik.

Efter några slitsamma år med renovering, ateljébygge i Myra station, Värmland, bestämde jag mig för att utbilda mig till Folkhögskolelärare i Linköping och blev sedan anställd som konst och bildlärare på Hellidens folkhögskolas konsthantverkslinje i Tidaholm. Jag har efter denna period fortsatt  att undervisa på Gymnasieskolans estetiska program på heltid och jobba med keramik och måleri resten av tiden.  Att undervisa är mycket stimulerande och absolut livsnödvändigt anser jag! Hur ska vi annars få viktiga konst och kulturarbetare i framtiden?

Nu för tiden bor jag i Göteborg, är medlem i Khvc och KKV.